KHÁM PHÁ THỰC ĐƠN CHANG CHANG SEAFOOD

CHANG CHANG SEAFOOD
🏡 Phạm Văn Đồng, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Phone: (0232) 3910 555
HOTLINE: 0977 205 360 - 09142 555 11
EMAIL: changchang.qb@gmail.com